Arbeidsomstandigheden van migranten in Nederland 2020

Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker een kwetsbare arbeidspositie en hoewel de arbeidsparticipatie van deze groep steeg toen de economische motor nog op volle toeren draaide lijken zij in tijden van economische recessie – bijvoorbeeld door de huidige Corona pandemie – net als laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking, meer risico te lopen om hun baan te verliezen. Maar een tijd waarin de economische motor op volle toeren draaide bracht ook risico’s met zich mee. Welke invloed heeft dit bijvoorbeeld op de mentale gezondheid van werkenden? Zijn de gevolgen voor iedereen gelijk, of zien we verschillen tussen werkenden mét en zonder migratieachtergrond? In 2016 maakte onderzoek van TNO duidelijk dat met name werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond slechtere werkomstandigheden hebben en minder tevreden zijn over hun arbeidsvoorwaarden. We kijken in dit rapport niet alleen naar de positie van werknemers maar ook naar zelfstandigen. Specifiek kijken we naar de effecten van eventuele verschillen in de psychosociale gezondheid (burn-outklachten), de tevredenheid met het werk en het gepercipieerde risico op baanverlies. Inclusief factsheets met de kernindicatoren profiel van werkenden met een Antilliaanse, Marokkaanse, Poolse, Surinaamse, Turkse, overige westerse achtergrond en een overige niet-westerse achtergrond in vergelijking met werknemers zonder migratieachtergrond.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads