Toegankelijkheid

Wij streven er naar dat iedereen de informatie en digitale services kan vinden, gebruiken en bekijken. Bij het beheer en de doorontwikkeling van deze website besteden we veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van alle informatie.

Vereisten voor een toegankelijke website

Een website moet voldoen aan de digitale toegankelijkheidseisen van de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). De norm digitale toegankelijkheid bevat afspraken en eisen voor de wijze waarop websites ontworpen, gebouwd en beheerd dienen te worden, op functioneel-technisch niveau en in relatie tot de visuele vormgeving en inhoud.

Toegankelijkheidstatus

monitorarbeid.nl voldoet gedeeltelijk aan de eisen (status B).

Toegankelijkheidsverklaring

Bekijk de volledige toegankelijkheidsverklaring

Meld toegankelijkheidsproblemen

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wil je gebruik maken van een pagina die onbereikbaar blijkt te zijn? Neem dan contact met ons op via webmaster@tno.nl.