Zelfstandigen Enquête Arbeid 2023 – Methodologie

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid.

TNO en CBS voeren de ZEA uit in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na de pilot in 2012 wordt de enquête sinds 2015 iedere twee jaar afgenomen.

Begin 2023 is de ZEA voor de vijfde keer uitgevoerd. Bijna 7.000 zelfstandig ondernemers, waarvan bijna 6.000 ondernemers zonder personeel en ruim 1.000 ondernemers met personeel, vulden de vragenlijst over hun werksituatie in.

In dit rapport is terug te vinden welke onderwerpen zijn bevraagd, hoe de data zijn verzameld en wat de resultaten zijn.

Downloads

Gerelateerde pagina’s