Zelfstandigen Enquête Arbeid 2021 – Methodologie en globale resultaten

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid.

TNO en CBS voeren de ZEA uit in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Na de pilot in 2012 is de enquête vier keer afgenomen; in 2015, 2017, 2019 en 2021. De ZEA 2021 heeft 8.040 (voldoende) ingevulde vragenlijsten opgeleverd. Dat komt neer op een bruikbare respons van 32,7%.

In dit rapport is terug te vinden welke onderwerpen zijn bevraagd, hoe de data zijn verzameld en wat de resultaten zijn. De ZEA 2021 wordt gefinancierd vanuit het programma Monitoring van Arbeid van TNO.

De ZEA omvat een breed scala aan onderwerpen die de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers betreffen. Er wordt onder andere gevraagd naar arbeidsomstandigheden, werktijden, arbeidsongevallen, ziekte, functioneren, inzetbaarheid, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en opleiding en ontwikkeling.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads