Zelfstandigen Enquête Arbeid 2023 – Resultaten in Vogelvlucht

Begin 2023 is voor de vijfde keer de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uitgevoerd door TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW.

Bijna 7.000 zelfstandig ondernemers, waarvan bijna 6.000 ondernemers zonder personeel en ruim 1.000 ondernemers met personeel, vulden de vragenlijst over hun werksituatie in.

In de Resultaten in Vogelvlucht geven TNO en het CBS een eerste beknopte beschrijving van de resultaten. Hierbij is gekeken naar ontwikkelingen in de tijd, maar ook naar verschillen tussen zelfstandig ondernemers met personeel (zmp’ers) en zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers), bedrijfstakken en leeftijdscategorieën.

Naast de eerste globale resultaten bevat deze publicatie ook een overzichtstabel met de uitkomsten van vrijwel alle uitgevraagde variabelen uitgesplitst naar type zelfstandig ondernemer, geslacht, leeftijd en sector.

Downloads

Gerelateerde pagina’s