STREAM 2010-2021 – Methodologisch rapport

Met de vergrijzing en de ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking neemt het belang van arbeidsparticipatie van ouderen (45+) toe. Ondanks toename van de gemiddelde pensioenleeftijd de afgelopen jaren, verlaat nog steeds een groot deel van de werknemers ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd het arbeidsproces. Daarnaast participeert een deel van de 45-plussers überhaupt niet in betaalde arbeid. Veel potentieel arbeidsaanbod wordt dus niet benut.

Er bestaan belangrijke kennisleemten ten aanzien van de duurzame arbeidsparticipatie van oudere werknemers. Een belangrijke oorzaak hiervoor is het ontbreken van grootschalig longitudinaal onderzoek waarin een breed scala aan mogelijke determinanten onderzocht wordt. TNO wil met de Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM) bijdragen aan het vullen van de bestaande kennisleemten en inzicht geven in de factoren die de transities in en uit werk van 45-plussers beïnvloeden.

Dit methodologisch rapport beschrijft onder andere het onderzoeksmodel, de mogelijkheden en beperkingen, de studiepopulatie, de vragenlijst en de resultaten van STREAM.

Downloads