Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 – Eerste resultaten en analysemogelijkheden

De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO en CBS is een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. Door de grote steekproef kunnen niet alleen trends in de arbeid beschreven worden voor
de gehele Nederlandse werknemerspopulatie, maar ook voor deelpopulaties.

Daarnaast zijn de NEA data geschikt voor het leggen van relaties tussen variabelen. Middels koppeling van de NEA aan registratiedata kunnen daarbij ook andere gegevens aan de NEA data worden toegevoegd of werknemers in de tijd worden gevolgd.

Via de benchmarktool kunnen de NEA-gegevens naar diverse, gedetailleerde indelingen worden uitgesplitst.

In dit rapport tonen we de eerste resultaten van de NEA 2020. Ook beschrijft dit rapport verdere analysemogelijkheden en punten waarmee rekening gehouden moet worden bij de interpretatie van de uitkomsten. Daarbij wordt ook ingegaan op de context van de COVID-19 pandemie.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads