Multivariate Verzuimkostenmodel toegepast op de NEA 2021

Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de determinanten en kosten van ziekteverzuim onder werknemers in Nederland. De inzichten uit deze rapportage bieden informatie aan beleidsmakers en belanghebbenden over welke factoren beïnvloed kunnen worden om het ziekteverzuim te laten dalen, welke risicofactoren van belang zijn, en welke (salaris-)kosten met het verzuim gemoeid zijn. Zo kan passend beleid voor preventie worden ontwikkeld. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) jaargang 2021 van TNO en CBS.

Er zijn beschrijvende, univariate en multivariate analyses op het aantal verzuimdagen en de daarmee gepaard gaande salariskosten uitgevoerd, en dit wordt samengevat in een multivariaat verzuimkostenmodel.

De belangrijkste onderzoeksvragen waren:
1. Welk deel van het ziekteverzuim in de Nederlandse werknemerspopulatie zou kunnen wegvallen, als de effecten van een aantal risicofactoren in deze populatie zouden worden geëlimineerd?
2. Welk deel van de salariskosten tijdens de door deze risicofactoren veroorzaakte ziekteverzuimdagen zou daarmee wegvallen?

Interesse in dit onderzoek en de uitkomsten? Klik op de knoppen hieronder voor het hele rapport of voor het bijbehorende nieuwsbericht.

Downloads

Gerelateerde pagina’s