Memo Ad Hoc Analyses Verzuim, Burn-out en Pesten

Op verzoek van het ministerie van SZW heeft TNO op een aantal thema’s cijfers geleverd. Deze memo geeft een totaaloverzicht van de geleverde cijfers.

De vragen die in deze memo worden beantwoord zijn:

  1. Wat is het (werkgerelateerde) ziekteverzuimpercentage van werknemers met- en zonder burn-outklachten voor de jaren 2014 t/m 2022 uitgesplitst naar leeftijd?
  2. Hoeveel mensen verzuimen (langdurig of kortdurend) door burn-outs?
  3. Welk percentage van het historisch hoge ziekteverzuim kan toegeschreven worden aan long-covid?
  4. Pesten op het werk Nederland versus Europa.

Downloads