Lange termijn effecten van leven lang ontwikkelen

In dit rapport zijn de lange termijn effecten van leven lang ontwikkelen (LLO) op verschillende uitkomstmaten onderzocht met behulp van logitudinale data uit het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI) van TNO. Deze data biedt de kans om te kijken wat informeel leren, formeel leren en de combinatie van beiden voor invloed hebben op uitkomstmaten die voor werknemers en werkgevers relevant zijn. Hierbij is gekeken naar Nederlandse werknemers die gedurende langere tijd een gunstige informele leersituatie hebben, een gunstige formele leersituatie, en zowel een gunstige informele als formele leersituatie (combinatie). Van elke leersituatie is het effect op uitkomsten zoals aansluiting van kennis en vaardigheden bij het werk, werktevredenheid en inkomen 3 jaar later onderzocht.

Downloads

Gerelateerde pagina’s