Fysieke Arbeidsbelasting 2022 – Factsheet

In deze factsheet zet TNO de feiten op een rij over fysieke arbeidsbelasting. Zo wordt er onder andere beschreven hoeveel werknemers fysiek belastend werk doen en in welke sectoren dit het meest voorkomt. Ook wordt er stil gestaan bij de gevolgen voor de gezondheid, mogelijke risico’s en het opstellen van een plan van aanpak met behulp van de TOP strategie.

Downloads