Fysieke Belasting 2020 – Factsheet

Ieder jaar tellen we 113.000 werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. In Nederland hebben we daardoor naar schatting in totaal 460.000 mensen met een beroepsziekte aan het bewegingsapparaat. TNO beschrijft een deel van de cijfers in een factsheet.

Voor een groot deel betreft het aandoeningen aan arm, nek, schouder en rug. Ook lichamelijke onderbelasting, bijvoorbeeld in zittende beroepen, kan leiden tot schade aan de gezondheid. Gemiddeld geeft 46% van de werknemers aan op een werkdag 6 uur of meer te zitten op het werk.

De afgelopen decennia is door het Ministerie van SZW en sectoren veel energie gestoken in het verbeteren van de informatievoorziening over de risico’s van fysieke overbelasting en preventie van klachten en beroepsziekten hierdoor. Ondanks alle inspanningen laten de cijfers niet veel verbetering zien.

Om aandacht te vragen voor de preventie van lichamelijke belasting op de werkvloer, starten het Programma Preventie Beroepsziekten van het ministerie van SZW en Focal Point Nederland (FOP) vanaf oktober 2020 de campagne: ‘Hoe TOP werk jij? Pak lichamelijke belasting aan!’.

TNO heeft daarnaast een factsheet gemaakt met alle relevante cijfers op een rij.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads