Zittend werk: stroomversnellervoor de pandemie van leefstijlziekten

Veel zitten en onvoldoende bewegen brengt gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker als het in combinatie gebeurt. Deze gezondheidsrisico’s zijn onder andere het krijgen van hart- en vaatziekten en diabetes type II. Ondanks dat dit onder de Nederlandse bevolking steeds meer bekend wordt, daagt onze leefomgeving steeds minder uit tot bewegen en meer tot zitten. Met name op het werk wordt binnen bepaalde beroepen veel gezeten. Door de ontwikkeling van de arbeidsmarkt, met name de automatisering en digitalisering, neemt het aantal zittende beroepen toe. Ook is, door de toename van thuiswerken tijdens en na de Coronapandemie, de totale zittijd onder werkenden toegenomen.

Een nieuwe pandemie van leefstijlziekten is ingezet en de zittende werkcultuur is een belangrijke factor in het ontstaan van deze ziekten. Het aanpakken van de ‘zitcultuur’ binnen de werkomgeving is dan ook noodzakelijk en bovendien ook mogelijk.

Lees meer over de risico’s van zittend werk in de whitepaper ‘Zittend werk: stroomversneller voor de pandemie van leefstijlziekten’.

Downloads

Gerelateerde pagina’s