Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 – Methodologie en globale resultaten

De Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) is de Nederlandse enquête onder zelfstandig ondernemers over hun arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. TNO en CBS hebben de ZEA in 2012 ontwikkeld op verzoek van SZW. Na de pilot in 2012 en de ZEA 2015 is dit de derde keer dat de ZEA wordt afgenomen. In 2017 hebben 6 235 zelfstandig ondernemers de vragenlijst ingevuld. Dat komt neer op een bruikbare respons van 26,6%. In dit rapport is terug te vinden welke onderwerpen zijn bevraagd, hoe de data zijn verzameld en wat de resultaten zijn

Downloads