Whitepaper ‘Flexibele schil, het kan anders’

Meer winst en productiviteit door juiste inzet flexibele schil

Werkgevers zijn niet snel geneigd om werknemers een vast contract te bieden. Het aandeel flexibele arbeidsrelaties stijgt in Nederland en deze zogenaamde flexibele schil lijkt de maatschappelijke norm geworden. Een te grote flexibele schil heeft echter nadelen – voor werknemers, werkgevers én de samenleving.

Bijna twee vijfde van de Nederlandse werkzame beroepsbevolking heeft geen vaste arbeidsrelatie: 23% heeft een flexibel contract, 12% werkt als zzp’er en 4% als zelfstandige met personeel. Een deel van de werkenden kiest bewust voor de vrijheid van het ondernemerschap, maar verreweg de meeste werknemers met een flexibel contract houden de voorkeur voor een vaste aanstelling. Een groot gedeelte van de flexwerkers wisselt een tijdelijke baan af met perioden van werkeloosheid. Dit en andere risico’s voor specifieke groepen flexwerkers kosten de samenleving geld.

“Organisaties die niet goed omgaan met flexibele werknemers, behalen een lagere winst en arbeidsproductiviteit”

Lagere winst en arbeidsproductiviteit

Ook vanuit het werkgeversperspectief heeft de flexibele schil voor- en nadelen. Bewuste keuzes voor flexibiliteit, passend bij de organisatiestrategie, kunnen een positief effect hebben op de kosten van arbeidsflexibiliteit en de concurrentiepositie. Organisaties die niet goed omgaan met flexibele werknemers, behalen juist een lagere winst en arbeidsproductiviteit.

Gezonde flexibele schil

Het loont om bewust stil te staan bij het inzetten van flexibele werknemers. De flexibele schil heeft een functie, maar de nadelen zijn nu te groot – voor werkgevers, werknemers én de samenleving. Hoe kan een goed evenwicht tussen de behoefte aan flexibiliteit van organisaties en het welzijn en de duurzame inzetbaarheid van alle werkenden – oftewel ‘gebalanceerde flexibiliteit’ – bereikt worden? Dat kan volgens TNO in drie stappen: 1) Dring de externe flexschil waar mogelijk terug; 2) Werk samen voor duurzame banen en 3) Draag zorg voor alle werkenden, vast en flex.

In de whitepaper ‘Flexibele schil, het kan anders’ wordt uitgelegd hoe deze stappen genomen kunnen worden. Ga samen met ons aan de slag met de mogelijkheden om de nadelen van de flexibele schil aan te pakken!

Downloads