Werkstress terugdringen met een integrale aanpak op maat

Whitepaper

Werk gerelateerde stress heeft grote maatschappelijke en economische gevolgen. Al jarenlang nemen stress en stress gerelateerde klachten bij werkende mensen toe. Dit uit zich in uitval als gevolg van deze klachten (burn-out), verminderde prestaties en inzetbaarheid en oplopende verzuimkosten. Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. In deze whitepaper beschrijven we hoe wij werkstress vanuit diverse invalshoeken bekijken en wat onze visie is op het voorkomen van werkstress. Wat ons betreft is de oplossing voor dit complexe en hardnekkige probleem een integrale aanpak, waarin aandacht voor de dynamiek in processen en de complexiteit ervan centraal staat. Door daarbij gebruik te maken van innovatieve tools en van kennis over het gedrag van complexe systemen kunnen processen op verschillende niveaus – individu, team en organisatie – aan elkaar gekoppeld worden én begrepen worden. Wij zijn er van overtuigd dat met deze aanpak de werkstress in Nederland substantieel zal dalen.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads