Werkgevers Enquête Arbeid 2019 – Resultaten in vogelvlucht

Deze eerste editie van WEA 2019 Resultaten in Vogelvlucht beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019. In drie hoofdstukken worden de meest relevante en opvallende cijfers en trends beschreven en geïllustreerd. Elk (sub)thema wordt afgesloten met een verwijzing naar de desbetreffende vragen in de WEA. De WEA is een tweejaarlijks enquêteonderzoek naar de werving, inzet, organisatie en resultaten van arbeid onder werkgevers in Nederland en wordt uitgevoerd in samenspraak met het Ministerie van SZW. De resultaten van de WEA zijn primair bedoeld voor sociale partners, beleidsmakers en wetenschappers, maar bieden ook anderen inzicht in de ‘wereld van werk’ vanuit een werkgeversperspectief.

Downloads