Werkgevers Enquête Arbeid 2016 – Methodologie en beschrijvende resultaten

De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) geeft informatie over de stand van zaken op het gebied van arbeid in bedrijven en instellingen in Nederland. Hoe staat het met de arbeidsomstandigheden en de arbeidsverhoudingen? Wat doen bedrijven aan sociale innovatie en sociaal beleid? Hoe gaan werkgevers om met arbeidspotentieel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt? De WEA geeft antwoord op deze vragen.

De WEA is een tweejaarlijks representatief vragenlijstonderzoek onder ruim 5.000 bedrijven en instellingen in Nederland. Het doel is ontwikkelingen in
organisaties te volgen op het terrein van arbeid. De eerste meting onder werkgevers vond plaats in 2008, in 2016 is de WEA voor de vijfde keer afgenomen.

Deze publicatie is de methodologische verantwoording van de vijfde meting van de WEA in 2016, en geeft behalve een overzicht van de resultaten in 2016 ook de ontwikkelingen vanaf de eerste editie in 2008 weer.

Thema’s in de WEA

De WEA omvat de volgende thema’s:

  • Organisatiekenmerken (rechtsvorm, jaar oprichting),
  • Arbeidsomstandigheden,
  • Arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, arbeidsrelaties
  • Sociale zekerheid,
  • Bedrijfsbeleid (innovatie, hiërarchie, flexibilisering, ICT-beleid),
  • Personeel (arbeidsmarktbeleid en sociaal ondernemerschap, duurzame inzetbaarheid),
  • Kenmerken en opbouw van het personele bestand,
  • Bedrijfsresultaat (productiviteit, omzet en winst), en:
  • Ziekteverzuim.

Downloads