Monitor Arbeidsongevallen

Verantwoording

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de eisen die gesteld worden aan de verschillende bronnen die deel uitmaken van de Monitor Arbeidsongevallen. Dit betreft eisen aan de definities en -classificaties en kwaliteits- en bruikbaarheidsaspecten die een rol spelen bij gestructureerde monitoring. In de hoofdstukken 3 t/m 5 wordt van de drie onderscheiden indicatoren (dodelijke arbeidsongevallen, ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met verzuim) aangegeven van welke bronnen gebruik wordt gemaakt. Tevens worden per indicator een aantal aandachtspunten besproken. In hoofdstuk 6 ten slotte, wordt de Monitor Arbeidsongevallen geëvalueerd.

Downloads