Veranderingen in bedrijfsvoering bij zelfstandig ondernemers zonder personeel in tijden van corona

Begin 2020 deed corona zijn intrede in Nederland. De coronapandemie en aanpalende maatregelen hebben een grote impact (gehad) op de economie en de arbeidsmarkt. De mate waarin – dan wel de manier waarop – zelfstandig ondernemers zonder personeel hun werkzaamheden konden voortzetten is hier vaak door beïnvloed. De globale resultaten van de meest recente Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2021 van TNO en CBS illustreren deze impact.

Met enkele corona-specifieke vragen (bijvoorbeeld over werkwijze, werktijden, sluiting, en inrichting van het bedrijf) die onderdeel waren van de ZEA 2021 hebben TNO en CBS een eerste indicatie gekregen van de impact van de specifieke coronamaatregelen op de bedrijfsvoering. In deze onderzoeksnotitie worden deze resultaten beschreven en is aanvullend gekeken naar andere veranderingen in de bedrijfsvoering tussen 2019 en 2021 welke mogelijk beïnvloed kunnen zijn door de coronacrisis.

Downloads