Thuiswerken

Risico’s, gezondheidseffecten en maatregelen

Door technologische ontwikkelingen is het steeds gemakkelijker geworden om veel taken vanaf huis te doen. Dat heeft voor zowel werknemer als werkgever voordelen. Door de pandemie was het thuiswerken noodgedwongen, maar de verwachting is wel dat het deels thuiswerken zal blijven. Dat betekent dat ‘thuis’ een onderdeel wordt van de reguliere werkplek en dat werkgevers de risico’s van het thuiswerken in kaart moeten brengen en deze zoveel mogelijk moeten beperken. De taak van de Inspectie SZW is om hier toezicht op te houden. Om meer zicht te krijgen op de risico’s van het thuiswerken en de potentiële maatregelen zijn TNO en ISZW samen een onderzoek gestart met een focus op psychosociale en fysieke arbeidsbelasting. Het onderzoek bestaat uit data-analyse van een vragenlijstonderzoek onder werknemers, een Delphi studie onder experts en interviews met werkgevers.

Uit het onderzoek blijkt dat de fysieke belasting onder thuiswerkers toeneemt. Ook op het gebied van psychosociale belasting zijn er risico’s door gebrek aan contact, een vervagende scheiding tussen werk en privé en langere werkdagen met weinig pauzes. Deze risico’s kunnen leiden tot een afname van motivatie, concentratie en productiviteit, maar ook tot een toename van gezondheids-problemen. Deze gevolgen kunnen we nog niet aantonen in het onderzoek onder werknemers, al zien we wel een lichte toename van burn-out klachten. In het rapport worden verschillende maatregelen genoemd om de risico’s van het thuiswerken tegen te gaan, zowel door experts als door de werkgevers.

Behalve risico’s zijn er zeker ook voordelen. Bij de werknemers zien we meer vrije tijd (als gevolg van minder reistijd), meer autonomie, soms minder werkdruk en minder verzuim. Werkgevers zien kostenbesparingen en een hogere productiviteit. Wel is het een nieuwe situatie waarin we opnieuw de weg moeten vinden om het evenwicht te bewaren tussen de eisen die het werk aan werknemers stelt, wat dit aan uitdaging oplevert en de mogelijkheden die we hebben om hiermee om te gaan.

Downloads