Identificatie van risicogroepen voor mentale gezondheidsproblemen onder werknemers tijdens de Corona pandemie

Secundaire analyse NEA-COVID-19 cohort

In dit rapport identificeert TNO risicogroepen op het gebied van mentale gezondheid onder werknemers tijdens de corona pandemie op basis van het NEA-Covid-19 cohort. Anders dan in andere rapporten is daarbij niet ingezoomd op een specifieke groep werknemers, bijvoorbeeld thuiswerkers of mensen op locatie, maar is naar meerdere risicofactoren tegelijk gekeken, namelijk geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, thuissituatie -waaronder het hebben van thuiswonende kinderen-, alsook de leeftijdsgroep van het kind, het beroep alsook of men thuis of op locatie werkt. Het NEA-COVID-19 cohort betreft een vervolgonderzoek onder Nederlandse werknemers die in het najaar van 2019 in het kader van de reguliere NEA 2019 meting zijn bevraagd en die op drie momenten tijdens deze pandemie zijn gevolgd: in juni/juli 2020, in november 2020 en in maart 2021. De stijging in burn-outklachten blijkt samen te hangen met de zorg voor (jonge) kinderen en het type werk.

Downloads