Persoons-, werk- en ondernemerskenmerken van ontvangers van de Tozo-regeling in 2023

Een herhaling van een eerder uitgevoerd onderzoek naar ontvangers van de Tozo-regeling en hun kenmerken in 2019

Om ondernemers de COVID19-pandemie door te helpen, zijn steunmaatregelen opgesteld. Een van die maatregelen is de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), met als primair doel (inkomens)steun voor zelfstandig ondernemers. In deze onderzoeksnotitie is onderzocht of zelfstandig ondernemers die Tozo hebben ontvangen verschillen van ondernemers die geen Tozo hebben ontvangen op persoons- werk- en ondernemerskenmerken in 2023. Hiervoor is gebruik gemaakt van de Zelfstandige Enquête Arbeid van TNO en CBS gekoppeld aan administratieve gegevens of ondernemers wel of niet Tozo hebben ontvangen. Dit onderzoek is grotendeels een herhaling van een onderzoek waar de ZEA 2019 was gekoppeld aan de Tozo-administratie.

De grootste verschillen tussen wel en niet Tozo-ontvangers zijn de bedrijfstak en het beroep waarin ze werkzaam zijn. Tozo-ontvangers zijn vaker dan niet-ontvangers werkzaam in cultuur en horeca. Kleinere verschillen betreffen een negatiever oordeel van Tozo-ontvangers over de bedrijfspositie en ervaren gezondheid. Er zijn dezelfde verschillen gevonden tussen wel en niet Tozo-ontvangers op basis van de ZEA 2019 en de ZEA 2023. In lijn met alle ondernemers, zien we dat in beide groepen men vaker positief is over de bedrijfspositie en het huishouden vaker een langere periode kan rondkomen zonder inkomsten uit de onderneming. De enige afwijking is dat het verschil in ervaren gezondheid tussen wel en niet Tozo-ontvangers hoger is in 2023 ten opzichte van 2019.

Downloads