Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018 – Methodologie en globale resultaten

Dit rapport is bedoeld als methodologische verantwoording van de NEA 2018. Tevens presenteren we de globale resultaten. In hoofdstuk twee beschrijven we de herkomst van de verschillende vragen. In hoofdstuk drie wordt verslag gedaan van de dataverzameling en verwerking. Hoofdstuk vier gaat in op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de NEA 2018-gegevens. Hoofdstuk vijf geeft ten slotte de globale resultaten van de NEA 2018 in tabelvorm. De bijlagen bevatten een overzicht van de wijzigingen in de vragenlijst ten opzichte van eerdere jaren – inclusief verwijzingen naar eerdere methodologie rapporten-, screenshots van de vragenlijst, de begeleidende folders en brieven en een vergelijking tussen respons en steekproef

Downloads