NEA 2021 Tabellen – Sector onderwijs

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is de reguliere NEA steekproef sinds 2018 uitgebreid, om in de subsectoren ‘primair en speciaal onderwijs’ en ‘algemeen vormend voortgezet onderwijs’ voldoende bruikbare respons te verkrijgen. Deze rapportage bevat de resultaten van enkele vergelijkingen: primair onderwijs en voortgezet onderwijs in vergelijking tot elkaar, in vergelijking tot het overige onderwijs, en in vergelijking tot alle andere werknemers in Nederland; management, onderwijzend en overig personeel in vergelijking tot elkaar, binnen respectievelijk het primair en het voortgezet onderwijs. Vervolgens laat het rapport de trend zien van 2018 tot 2021, waarbij onderscheid is gemaakt naar onderwijstype, dat wil zeggen primair onderwijs, voortgezet onderwijs en overige onderwijs.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads