Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2020 – Methodologisch rapport

In een context van demografische, economische, sociale en technologische ontwikkelingen verandert het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders. Ook onverwachte gebeurtenissen kunnen hun weerslag op het werk hebben, zoals de COVID-19 pandemie in 2020.

De NEA volgt inmiddels al meer dan vijftien jaar de veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van werknemers in Nederland en de gevolgen ervan voor hun gezondheid, duurzame inzetbaarheid, productiviteit en
innovatiekracht.

Arbeidsomstandigheden, arbeidsongevallen, arbeidsinhoud,
arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn vijf hoofdelementen van de arbeidssituatie van werknemers die in de NEA worden bevraagd. Tevens wordt aandacht besteed aan verzuim, de algemene gezondheidstoestand, functioneren, opleiding, ontwikkeling en de balans tussen werk en privé.

De NEA signaleert trends, brengt risicogroepen in kaart en vormt een nationaal referentiebestand voor onderzoek op bedrijfs- en sectorniveau. De resultaten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek maar ook door beleidsmakers
binnen overheid en bedrijfsleven, alsmede door onderzoekers
en HRM- en arboprofessionals.

Dit rapport is bedoeld als methodologische verantwoording van de NEA 2020. In tegenstelling tot eerdere jaren worden de
analysemogelijkheden en globale resultaten apart gepubliceerd.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads