Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2017 – Methodologie en globale resultaten

Dit rapport is bedoeld als methodologische verantwoording van de NEA 2017. Tevens presenteren we de globale resultaten. In hoofdstuk twee beschrijven we de herkomst van de verschillende vragen. In hoofdstuk drie wordt verslag gedaan van de dataverzameling en verwerking. Hoofdstuk vier gaat in op de kwaliteit en betrouwbaarheid van de NEA 2017-gegevens. Hoofdstuk vijf geeft ten slotte de globale resultaten van de NEA 2017 in tabelvorm. De bijlagen bevatten onder meer de vragenlijst en een vergelijking tussen respons en steekproef.

Downloads