Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2012 – Methodologie en globale resultaten

Eind 2012 voerden TNO en CBS de negende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 25.000 werknemers deden mee aan het onderzoek, dat deel uitmaakt van het kennisinvesteringsprogramma van TNO en financieel wordt ondersteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In de NEA staat ‘kwaliteit van arbeid’ in brede zin centraal. Dat betekent dat naast de arbeidsomstandigheden, substantiële aandacht wordt geschonken aan de organisatie en inhoud van arbeid, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden. Tevens komen enkele andere thema’s aan bod zoals functioneren en inzetbaarheid, opleiding en ontwikkeling, gezondheid en
de balans tussen werk en privé.

Downloads