Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2023 – Resultaten in Vogelvlucht

Eind 2023 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de negentiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 60.000 werknemers vulden de NEA 2023
vragenlijst in. In deze resultaten in vogelvlucht geven TNO en het CBS een toegankelijke eerste indruk van de resultaten.

Downloads

Gerelateerde pagina’s