Monitor duurzame inzetbaarheid 2014 – Resultaten 2010 en 2012 en methodologie

Dit rapport zet uiteen hoe TNO sinds 2010 de duurzame inzetbaarheid (DI) van werknemers en het DI-werkgeversbeleid monitort met een ‘dashboard duurzame inzetbaarheid’.

TNO ontwikkelde een beleidsmodel om de ontwikkelingen in Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid te kunnen volgen. Niet alleen het belangrijkste effect van beleid (verhoging arbeidsparticipatie), maar ook de belangrijkste beïnvloedende factoren (determinanten) zijn in het TNO model opgenomen. Om te zien hoe de duurzame inzetbaarheid zich over de tijd ontwikkelt, is met periodieke informatieverzameling binnen de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) de situatie per eind 2012 met die per eind 2010 vergeleken.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads