Arbeidsongevallen in Nederland 2011

Arbeidsongevallen leiden, naast persoonlijk leed, tot kosten voor werkgever en maatschappij.
In 2001 verzocht het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) TNO en Consument en Veiligheid (thans VeiligheidNL) de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. We kijken in deze brochure terug op 10 jaar monitoring van arbeidsongevallen. Deze brochure ‘Arbeidsongevallen in Nederland 2011′ bevat een beknopt overzicht van
de cijfers over arbeidsongevallen in Nederland in 2011 en de afgelopen tien jaar. Het gaat om aantallen en trends, risicogroepen, werkkenmerken, toedracht en gevolgen.

Downloads