Leeswijzer Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden – COVID-19

Door de plotselinge opkomst van COVID-19 en de door de overheid getroffen maatregelen veranderde in 2020 het werkende leven voor veel Nederlandse werknemers. In maart 2023 heeft het kabinet het advies van het Outbreak Management Team (OMT) en het Maatschappelijk Impact Team (MIT) overgenomen om de laatste coronamaatregelen – zelftest en isolatie – te laten vervallen omdat het coronavirus in de endemische fase is beland. Toch is het werk voor sommige blijvend veranderd omdat zij meer
thuis zijn gaan werken of corona gerelateerde gezondheidsklachten ervaren.

Om de effecten en gevolgen van de coronapandemie op het werk inzichtelijk te krijgen, is het NEA-COVID-19 cohort onderzoek opgezet. Het doel van dit cohort is om een nauwkeuriger beeld van de arbeidssituatie tijdens (2020 en 2021) en na de pandemie (2023) te krijgen, ook in vergelijking met de situatie van 2019. De gevolgen voor werkenden op het gebied van arbeidsomstandigheden, welbevinden en specifieke indicatoren tijdens en na de pandemie (waaronder blootstellingsrisico’s, algemene maatregelen en maatregelen vanuit werkgever) zijn met dit cohort in kaart gebracht, waarbij een vergelijking is gemaakt met de situatie voor de pandemie.

Deze leeswijzer is bedoeld als methodologische verantwoording van de NEA-COVID-19 metingen die in juni-juli 2020 (eerste vervolgmeting), oktober-november 2020 (tweede vervolgmeting), maart 2021 (derde vervolgmeting), november-december 2021 (vierde vervolgmeting) en juni-juli 2023 (vijfde vervolgmeting) hebben plaatsgevonden.

Downloads

Gerelateerde pagina’s