Leeswijzer Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden COVID-19

NEA-COVID-19 COHORT: 1e en 2e vervolgmeting

TNO en het CBS monitoren jaarlijks de arbeidssituatie van werkenden in Nederland door middel van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA). De NEA is een jaarlijkse meting bij een nieuwe groep representatieve werknemers in Nederland. De NEA volgt veranderingen in het werk en de werkomstandigheden van Nederlanders en de gevolgen ervan voor de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werknemers, alsook hun productiviteit en innovatiekracht.
In 2020 is het werkende leven voor veel Nederlandse werknemers door de plotselinge opkomst van COVID-19 veranderd. Het kabinet was genoodzaakt om een pakket van maatregelen te nemen en aan te passen (versoepelen
of verzwaren). Deze maatregelen hadden ook directe consequenties voor de Nederlandse beroepsbevolking. Er zijn werkenden die grotendeels thuis zijn gaan werken, mensen die op locatie zijn blijven werken met daarbij een verhoogde kans op een besmetting en mensen die (tijdelijk) geen werkzaamheden of werk hebben.

Doel van het onderzoek

Om de effecten en gevolgen van de COVID-19 crisis op het werk inzichtelijk te krijgen, is het NEA-COVID-19 cohort onderzoek opgezet. Het doel van dit cohort is om een nauwkeuriger beeld van de arbeidssituatie van 2020 te krijgen, ook in vergelijking met de situatie van 2019. De gevolgen voor werkenden op het gebied van arbeidsomstandigheden, gezondheid en specifieke indicatoren tijdens de COVID-19 pandemie (waaronder blootstellingsrisico’s, algemene maatregelen en maatregelen vanuit werkgever) kunnen daarmee nauwkeurig in kaart gebracht worden. We onderscheiden hierbij drie soorten doelgroepen, namelijk werknemers die op locatie (van de werkgever of klant) zijn blijven werken, werknemers die (deels) thuis zijn gaan werken en deelnemers die (tijdelijk) geen werk of geen werkzaamheden hebben.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads