Langdurig zitten als arbeidsrisico

Op 24 november verzorgde TNO een masterclass ‘sedentair gedrag’ voor zo’n 30 HR- en arboprofessionals. Doel van de middag was om deelnemers te inspireren en van elkaar te leren.

Sedementair gedrag – gezond zitten

De deelnemers werden geïnformeerd over de gezondheidsrisico’s van langdurig zitten en kregen aanbevelingen voor gezond zitgedrag. Vervolgens deelde men ervaringen met het nemen van maatregelen om deze risico’s te verminderen. Bob Veldhuis van Veldhuis Advies presenteerde hoe hij dynamisch werken binnen zijn organisatie heeft ingevoerd en welke resultaten dat heeft opgeleverd. Tenslotte werd ingegaan op het belang van een goede implementatiestrategie om te zorgen dat medewerkers ook daadwerkelijk gebruik maken van de mogelijkheden die ze krijgen om minder lang te zitten.

Downloads