Jongeren, Werkstress en Flexibele arbeidscontracten

SZW heeft aan TNO gevraagd om de relatie tussen jonge werknemers, werkstress en flexibele contracten systematisch te onderzoeken aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

 1. Wat zijn de trends in de tijd onder jongere werknemers ten aanzien van:
  1. Burnoutklachten, en verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting,
  2. Psychosociale arbeidsbelasting (PSA; met name werkdruk (taakeisen, autonomie), gevarieerd werk, werk-privé balans, interne en externe agressie en emotionele belasting alsook werkonzekerheid), en
  3. Flexibele contracten?
 2. Wat is de invloed van contract type, sekse en opleidingsniveau op de verschillen tussen deze leeftijdsgroepen in burnoutklachten en in verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting?
 3. Is er sprake van één of meerdere risicogroepen voor burnoutklachten en verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting naar sector onder jongere werknemers van 15 t/m 34 jaar?
 4. Welke variabelen verklaren verschillen in burnoutklachten onder jongeren (15 t/m 34 jaar)? Als verklarende factoren kijken we naar persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht en opleidingsniveau, psychosociale arbeidsrisico’s, een flexibel contract en de sector

Hoofdconclusies

Het onderzoek naar de ontwikkeling van burnoutklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting en naar de oorzaken hiervan laat zien dat:

 1. Vooral jonge werknemers van 30 t/m 34 jaar te maken hebben met hoge burnoutklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting.
 2. Met name emotioneel zwaar werk, hoge taakeisen en ongewenste omgangsvormen zoals pesten ten grondslag liggen aan deze burnoutklachten en verzuim door psychosociale arbeidsbelasting.
 3. Naarmate werknemers ouder worden, beperkte autonomie op het werk een belangrijkere rol speelt bij de ontwikkeling van burnoutklachten.
 4. Het hebben van een flexibel contract heeft geen relatie met het ontwikkelen van burnoutklachten of verzuim als gevolg van psychosociale arbeidsbelasting, en
 5. Burnout en verzuim vanwege psychosociale arbeidsbelasting niet (specifiek) zijn gestegen onder jonge werknemers.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads