Generatieverschillen in werkgerelateerde behoeften, waarde van werk en mentale gezondheid

Generaties, zoals “Boomers”, “Millennials”, en “Generation Z”, worden regelmatig genoemd in het publieke debat als aparte groepen werknemers die verschillen in mentale gezondheid, werkgerelateerde behoeften en de waarde die zij toekennen aan verschillende aspecten van werk. In de wetenschappelijke literatuur is echter veel kritiek op het gebruiken van generaties als verklarende factor, omdat het in studies uitdagend of zelfs onmogelijk is om onderscheid te maken tussen leeftijds- periode- en generatie-effecten.

In dit onderzoek wordt gekeken of er aanwijzingen zijn voor systematische verschillen in mentale gezondheid, werkgerelateerde behoeften en waarde van werk tussen generaties (geboortecohorten) die niet door leeftijds- of periode-effecten (meetjaar) kunnen worden verklaard. Daarnaast wordt het belang van de factor ‘generatie’ vergeleken voor het verklaren van verschillen tussen werknemers met andere persoons- en werkgerelateerde factoren (zoals psychosociale werkbelasting en zorgtaken). Hiervoor is gebruik gemaakt van data uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA).

In de discussie van dit rapport wordt ingegaan op handvatten die de bevindingen bieden voor beleidsmakers, werkgevers en werknemers om burn-outklachten te voorkomen dan wel (vroegtijdig) te bestrijden.

Downloads