Gebalanceerde Flexibiliteit

Organisaties hebben steeds meer behoefte aan manieren om mee te kunnen bewegen met veranderingen in hun omgeving. De laatste jaren is de flexibilisering van de arbeidsmarkt daarom toegenomen. Het aantal vaste contracten is afgenomen en de flexibele schil is gegroeid.

Arbeidsflexibiliteit

Het aantal vaste contracten is afgenomen en de flexibele schil is gegroeid. Het werken met flexibele contracten is slechts één van de flexmaatregelen die organisaties kunnen hanteren. Het hangt af van de aard van het werk, de organisatiestrategie en bijvoorbeeld de schaarste aan expertise, welke flexibiliteitsmaatregelen het beste bij de organisatie passen. TNO geeft in dit boek een visie op arbeidsflexibiliteit, toont de trends en laat met tien voorbeelden uit de praktijk zien hoe organisaties gebalanceerd kunnen omgaan met flexibiliteit zodat werknemers én werkgevers er bij gebaat zijn.

Downloads