Impact COVID-19 op werknemers eind 2021 – Factsheet

De COVID-19 pandemie veranderde in de afgelopen jaren het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. In deze factsheet worden een aantal van deze veranderingen uitgelicht. Hiervoor is voornamelijk gebruik gemaakt van de 4e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2021 is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) hebben deelgenomen. Meer informatie over het NEA-COVID-19 onderzoek en de resultaten hiervan zijn te vinden op de onderzoekspagina.

Downloads