Fysieke Belasting 2018 – Factsheet

Fysieke belasting is naast psychosociale arbeidsbelasting nog altijd de belangrijkste oorzaak van beroepsziekten en verzuim. Van alle werknemers moet 43% fysiek belastend werk doen. Van alle verzuimdagen is 30% te wijten aan werkgerelateerde klachten aan het bewegingsapparaat. Deze factsheet bevat de meest actuele cijfers!

Downloads