De effecten van langdurig thuiswerken gedurende de coronapandemie op de gezondheid

De impact van langdurig thuiswerken tijdens de pandemie

In maart 2020 werd door het kabinet aan werknemers gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken als het werk dit toeliet. Pas twee jaar later – in maart 2022 – is dit thuiswerkadvies in zijn geheel vervallen.

Dit rapport beschrijft de effecten van (langdurig) thuiswerken op burn-outklachten en klachten aan arm, nek of schouder (KANS) wordt, en welke factoren een stijging of daling in burn-outklachten of in KANS klachten kunnen verklaren. Vervolgens zoomt dit rapport in op de effecten van langdurig thuiswerken op een aantal specifieke groepen, namelijk mantelzorgers, werknemers met een chronische ziekte en werknemers met thuiswonende kinderen. Daarbij is ook onderzocht hoe mogelijk positieve effecten benut kunnen worden in de toekomst van hybride werken bij deze groepen.

Voor dit rapport is gebruik gemaakt van alle metingen van het NEA-COVID-19 onderzoek, aangevuld met een aantal interviews.

Downloads