Duurzame inzetbaarheid

Wat is de invloed van factoren als werk, gezondheid, kennis en vaardigheden, motivatie en financiën?

Gezondheid en motivatie zijn de belangrijkste factoren die van invloed zijn op een lager werkvermogen en op uitstroom uit werk. Een groep waar het minder goed mee gaat zijn de laag opgeleiden. Zij schatten hun arbeidsmarktpositie minder goed in dan hoog opgeleiden. Bovendien lopen laag opgeleiden meer risico op uitstroom naar arbeidsongeschiktheid dan voorheen. Ook lopen ze meer risico op uitstroom naar werkloosheid. Omdat laag opgeleiden beduidend minder vaak uitstromen naar vroegpensioen, is de totale uitstroom in deze groep niet groter dan de hoog of midden opgeleiden. Dit duidt er waarschijnlijk op dat laag opgeleiden niet de financiële mogelijkheid hebben om eerder te stoppen met werken. Vrouwen hebben een groter risico op uitstroom dan mannen. Het aantal werknemers dat met vroegpensioen gaat daalt en komt vooral voor bij een hoog opgeleide groep met voldoende financiële middelen.

Downloads