Duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijden

In deze rapportage onderzoekt TNO welke factoren samenhangen met duurzame inzetbaarheid en in hoeverre deze samenhang leeftijdsafhankelijk is. Voorheen was in het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid de focus meestal gericht op de oudere werknemers (45-plussers). De nadruk lag op langer doorwerken en het voorkomen van stoppen met werken voor de pensioengerechtigde leeftijd. TNO onderzoekt in dit onderzoek echter de duurzame inzetbaarheid van werknemers van alle leeftijden met behulp van de gegevens uit het Cohort Onderzoek Duurzame Inzetbaarheid (CODI).

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads