Duurzame Inzetbaarheid in Nederland 2018

Duurzame inzetbaarheid (DI) houdt in dat werkenden niet alleen hier en nu inzetbaar zijn, maar dat ze ook op de langere termijn kunnen en willen blijven werken.

Duurzame inzetbaarheid in Nederland biedt een actueel en meerdimensionaal beeld van de duurzame inzetbaarheid van Nederlandse werkenden en het bedrijfsbeleid daaromtrent.

In tien hoofdstukken gaat deze bundel in op vragen als: Wat is de actuele stand van zaken wat betreft DI? Welke rol spelen gezondheid, opleidingsniveau en leeftijd bij DI? Hoe ontwikkelt zich de positie van flexwerkers en die van werknemers met onregelmatige werktijden of in ploegendienst? Wat gebeurt er met de kwaliteit van ons werk? Wat doen werkgevers aan verduurzaming van inzetbaarheid? En welke rol spelen technologische ontwikkelingen?

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads