De kwaliteit van arbeid van platformwerkers

Dit rapport biedt een beschrijving van drie studies waarin onderzoek is gedaan naar de kwaliteit van arbeid van platformwerkers.

Het betreft:
1. een verkennend onderzoek door middel van een literatuurstudie en interviews met experts,
2. een casestudie naar Werkspot, en
3. een kwantitatief onderzoek op basis van data uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2017.
De drie studies worden afzonderlijk besproken in hoofdstuk 2, 3 en 4, gevolgd door een algemene discussie en een vooruitblik naar de activiteiten rondom dit thema in 2019.

Downloads