De impact van de COVID-19 pandemie op werknemers

Stand van zaken in 2020

De COVID-19 pandemie veranderde in 2020 het werkende leven van nagenoeg iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van de 2e meting van het NEA-COVID-19 onderzoek dat in november 2020 – ten tijde van de tweede golf – is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) hebben deelgenomen. Het rapport is een vervolg op het rapport dat de stand van zaken medio 2020 beschrijft en brengt de veranderingen van de werknemers die aan de NEA 2019 hebben deelgenomen in kaart tussen eind 2019, medio 2020 en eind 2020.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads