De impact van de COVID-19 pandemie op werknemers

Een jaar in crisis

De COVID-19 pandemie veranderde het afgelopen jaar het leven van bijna iedere werkende in Nederland. Dit rapport beschrijft die veranderingen op basis van het NEA-COVID-19 onderzoek. In dit onderzoek zijn vier metingen uitgevoerd, namelijk eind 2019, medio 2020, eind 2020 en begin 2021. De meting van maart 2021 vond plaats ten tijde van de derde golf met verscherpte maatregelen en een lage vaccinatie graad. Het rapport is een vervolg op de rapporten die de stand van zaken halverwege en aan het einde van 2020 beschrijven, en brengt de veranderingen in onder andere werkomstandigheden, gezondheid en COVID-19 maatregelen en besmettingen onder werknemers in kaart.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads