De impact van de COVID-19 crisis op werknemers

Stand van zaken na de eerste golf

Door de COVID-19 pandemie is er voor werkend Nederland veel veranderd ten opzichte van 2019. Dit rapport beschrijft deze veranderingen. Daarbij wordt voornamelijk gebruik gemaakt van het NEA-COVID-19 onderzoek dat tussen eind juni en eind juli 2020 is uitgevoerd onder werknemers die eind 2019 aan de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) hebben deelgenomen. Het onderzoek brengt veranderingen in kaart tussen eind 2019 en medio 2020. Drie maanden na de start van de eerste maatregelen, en vóór de opleving van COVID-19 in augustus 2020.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads