Burn-outklachten onder jonge werknemers

Een groeiend probleem?

Sinds het einde van de economische recessie in 2013-2014 werd een stijging van het percentage burn-outklachten onder werknemers tot en met 64 jaar waargenomen.

Het aandeel werkenden dat burn-outklachten ervaart is na een daling in 2020 in de laatste 2 jaar weer wat gestegen, met name onder jonge werknemers. Dit roept de vraag op of bij werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar andere risico factoren van belang zijn.

Op verzoek van het ministerie van SZW, is dit onderzoek gericht op het verkrijgen van inzicht in trends van burn-outklachten onder jonge werknemers sinds 2015.

Dit rapport beschrijft de bevindingen van dit onderzoek en gaat in op de vragen 1) wat de kenmerken zijn van jonge werknemers in de leeftijd van 18 tot en met 34 jaar met burn-outklachten (en die verzuimen t.g.v. burn-outklachten) en 2) wat de oorzaken zijn van burn-outklachten onder jong volwassenen.

Downloads