Beroepsziekten in Nederland: drie bronnen voor cijfers

Beroepsziekten vormen een belangrijke indicator voor de arbeidsomstandigheden en gezondheid van werkend Nederland. Cijfers over het voorkomen van beroepsziekten kunnen gebruikt worden voor preventief beleid, zowel op bedrijfs- als op sector en nationaal niveau.

Nederland kent verschillende bronnen voor cijfers over het vóórkomen van beroepsziekten. Deze notitie geeft inzicht in de verschillen tussen drie bronnen: 1) het peilstation intensief melden (PIM) van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), 2) de Volksgezondheid en zorg (VZ-) registraties gebruikt en bewerkt door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 3) de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van TNO/CBS en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) van TNO.

Bovendien geven we aan wat de toepassingsmogelijkheden van elke bron zijn. Geen van de registratiemethoden omvat alle nieuwe en bestaande beroepsziekten volledig; wel vullen ze elkaar aan en worden ze daarom naast elkaar gebruikt. De notitie is opgesteld door het NCvB, RIVM en TNO, op verzoek van en in samenwerking met het ministerie van SZW.

Downloads