Arbobalans 2022

Hoe is het gesteld met werk en arbeidsomstandigheden in Nederland? De Arbobalans geeft tweejaarlijks een overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland, de mogelijke effecten hiervan op de gezondheid en de maatregelen die bedrijven nemen om negatieve effecten van arbeidsrisico’s te voorkomen. De Arbobalans van 2022 geeft een update van de Arbobalans 2020. In deze Arbobalans staan trends van diverse kernindicatoren en, voor zover aanwezig, de significante veranderingen met de vorige editie. Tenslotte geeft de Arbobalans 2022 een overzicht van relevante bronnen voor meer verdiepende informatie.

De cijfers laten zien dat 2020 en 2021 bijzondere jaren waren. Door de corona pandemie, en vooral door het dringende thuiswerkadvies, zag het werk er voor een grote groep werkenden anders uit. Veel verschillen die we zien tussen 2019, 2020 en 2021 kunnen toegeschreven worden aan deze uitzonderlijke situatie. Voor de hand liggend is de enorme stijging in thuis werken, maar ook in beeldschermwerk. Overleg en cursussen vinden grotendeels online plaats. Deze trend zet zich ook in 2021 nog voort.

Ook zien we een tijdelijke daling in 2020 van de psychosociale arbeidsbelasting ten opzichte van de voorgaande jaren, met name in ongewenst gedrag. Dit valt goed te verklaren door minder contact met collega’s vanwege het thuiswerken en minder contact met klanten vanwege de sluiting van sommige sectoren. Door minder contact vindt uiteraard ook minder ongewenst contact plaats.

Downloads

Gerelateerde pagina’s en downloads